Karaçam Ormanı’nda Bernhard’ın Nefreti (Parşömen Fanzin, İnceleme)

Karaçam Ormanı’nda Bernhard’ın Nefreti (Parşömen Fanzin, İnceleme)

Ekim 16, Karaçam Ormanı Buluşmaları için PEN International’ın davetlisi olarak Türkiye’nin orta batısındaki ormanda yaşayan kadın yazarın orman evine geliyor anlatıcı/yazar. On altı saatlik uçuş, yedi saatlik otobüs yolculuğu, Anadolu’nun derinliklerine varış. Göçmenliğinin ilk zamanlarında servis şoförlüğü, donat pişiriciliği gibi işler yaptıktan sonra gece bekçisi olarak çalıştığı sırada karanlık koridorları adımlıyor, yazdığı üç romanı düşünüyor, bir roman daha yazmak için elinde malzemesi varken davet mektubu gelince unutulduğunu düşündüğü yere geri dönmek istiyor, tam da unutulduğu düşüncesine alıştığı sırada, ülkesinden ayrılalı on yıl olmuşken.

Yola çıkmadan önce Avusturyalı birkaç yazarın kitaplarını kütüphaneden ödünç alıyor, belki Gerhard Roth da vardır aralarında ama Bernhard kesinlikle var ki Balkış’ın metni Thomas Bernhard’ın metinleriyle, üslubuyla kurulu… Anlatıcı/persona/karakter bütünlüğünden anlatının geçtiği coğrafyaya, bir eseri ortaya koymanın imkanından/imkansızlığından düşünsel mahvoluşlara kadar. Metnin biçimi Don’u andırıyor daha çok, Bernhard’ın sonraki metinlerinde yer alan külçe anlatının yekpareliği yerine anlatı parçalarına, paragraflara yer verilmiş, çok parçalı bir yüzleşme, arayış, şahitlik.

DEVAMI İÇİN: Parşömen Fanzin

Kitapları inceleyip satın almak için: Karaçam Ormanı’nda