Kitaplar

Ağ Toplumu

İletişim tarihinin en önemli sosyal ve teknik dönüşümlerinden birinin altında yatan karmaşık ve ilgi çekici temelleri anlamak veya bunları öğretmek istiyorsanız, doğru kitabı buldunuz. Çeşitli, geniş kapsamlı, teorik ve pratik, dikkatlice yazılmış, ansiklopediye benzer ve erdemli.
–Ronal E. Rice, Arthur N. Rupe Kitle İletişiminde Sosyal Etkiler Dalı, California Üniversitesi, Santa Barbara

 

Yeni medyanın hayatlarımızdaki önemiyle ilgili derinlemesine disiplinlerarası bir bakış açısı sunmakta. Giderek akıllı hale dönüşen makineler ve insanların istekleri arasındaki sürtüşmeleri neden anlamamız gerektiğini anahatlarıyla özetliyor. Ki bu özeti de oldukça açık ve anlaşılır bir şekilde yaparak, ağ toplumuna dönüşme sürecimizin çok değerli eleştirel bir değerlendirmesini sunuyor.
–Profesör Robin Mansell, Londra Ekonomi ve Siyasi Bilimler Üniversitesi

 

Ağ Toplumu, belki de daha önce hiç olmadığı kadar, dijital iletişimin geçmişi, sonuçları ve geleceğine ilişkin önemli ve esaslı bir rehber. Tamamen revize edilen bu üçüncü baskı kritik yeni konuları ve güncellemeleri de içermektedir:

  • Sosyal medya ve Web 2.0’ın uzun tarihçesi: Bu tarihçenin aslında düşündüğümüz gibi yeni olmamasının nedenleri,
  • Gelecekteki yeni medya kullanımının öncüsü olan dijital gençlik kültürü,
  • İnternet’in kontrolü için Microsoft, Google, Apple ve Facebook arasındaki mücadele,
  • Medya ağlarının güncel finansal krize katkıları,
  • İnternet’le ilgili gerçekler, kuramlar ve eğilimler ve İnternet teknolojileri hakkındaki literatürün tam bir güncellemesi,
  • Bölümlerle ilgili sorular, sonuçlar ve ana kavramların kutular içindeki açıklamaları ile öğrenciler için yeni özellikler.

 

“Bu kitap çağdaş toplumda yeni medyanın ne şekilde işlediğine dair erişilebilir, kapsamlı ve mutlaka okunması gereken bir giriş olma niteliğini sürdürüyor.”
–Jan A.G.M. van Dijk Hollanda, Twente Üniversitesi’nde İletişim Bilimleri Profesörü