Kitaplar

Gazetecilik Saldırı Altında: İfade Özgürlüğünü Korumak için Bilgi Üretimi

İfade özgürlüğü haklarını gazetecilik yoluyla kullanan kişilerin, işlerini hiçbir kısıtlama olmaksızın yapabilmeleri gerekir. Buna rağmen gazeteciler, sürekli olarak şiddet ve tehditlerin hedefi olmakta. Küreselleşme ve dijitalleşme çağında ise hiçbir tarafın, gazeteciliği ve ifade özgürlüğünü koruma sorumluluğunu tek başına taşıması mümkün değil. Dolayısıyla, söz konusu sorumluluğun hem ulusal hem de küresel düzeyde devlet, mahkemeler, medya şirketleri, gazetecilik örgütleri ve STK’ler ile sivil toplum tarafından ortak olarak üstlenilmesi gerekir.

 

Gazeteciliği korumaya yönelik ortak çabaları desteklemek için, araştırmaya dayalı bilgiye artan bir gereksinim bulunuyor. İşte bu gereksinimin varlığını kabul eden elinizdeki yayının amacı da, gazetecilerin güvenliğini bir araştırma alanı olarak vurgulamak ve güçlendirmek, dünya çapında katılımı teşvik etmek ve hem daha fazla diyaloğa hem de yeni araştırma girişimlerine ilham vermek. Kitaptaki katkılar, hem ampirik hem de teorik araştırmalar üzerine farklı perspektifleri temsil ettiği gibi, nicel ve nitel anlamda bilgiye dayandırılmış pek çok içgörü de sunuyor. Makaleler, yeni ve önemli bir disiplinlerarası araştırma alanının bilfiil ortaya çıktığını ve aslında temel meselenin aynı kaldığını gösteriyor: Gazetecilere yönelik şiddet ve tehditler ifade özgürlüğüne yönelik bir saldırı teşkil etmeyi sürdürüyor.

 

Elinizdeki derleme, Göteborg Üniversitesi UNESCO Kürsüsü, UNESCO, IAMCR ve bir dizi diğer ortağın arasındaki işbirliğinin sonucudur.