Kuşatılmış Hayatların Vakanüvisi Bernard Malamud (Notos, İnceleme)

Kuşatılmış Hayatların Vakanüvisi Bernard Malamud (Notos, İnceleme)

Sihirli Fıçı, insanların birbirine anlayış ve şefkatle yaklaşamadığı bir dünyada yaşadığımızı ancak bu dünyayı aslında paylaşmakta olduğumuzu görmek için yüzümüzü edebiyata dönebileceğimizi hatırlatıyor.

Amerikan edebiyatında 1950’lerin başından 1970’lerin ortalarına uzanan yıllar Philip Roth, Norman Mailer, Saul Bellow ve Bernard Malamud gibi Amerikalı Yahudi yazarların yükselişe geçtiği, ülkenin en köklü ve prestijli ödüllerine isimlerini yazdırdıkları bir dönemdi. Hepsi de ABD’de Yahudi olma tecrübesine bir şekilde değiniyordu ancak bu, söz birliğiyle kabul edilmiş bir kural değildi. Yazarlar bu temayı kasten ve bariz şekilde işleyebildikleri gibi, daha üstü kapalı ya da bilinçdışında kendi yaşanmışlıklarından gelen bir vurguyla da ele alabiliyorlardı. Hatta Mailer ve Bellow’un kaleminde rastlanabileceği üzere daha bedensel, varoluşçu ve ruhsal meselelere de değinilebiliyordu. Dönemin istisnai yazarlarından Bernard Malamud ise anatemalarını Amerika’da Yahudi olma tecrübesine dayandırıyor ancak o da kurgusunu bu sınırlı çerçeveden daha evrensel bir boyuta taşıyordu.

1914 yılında Brooklyn, New York’ta Rus Yahudi göçmeni bir ailede dünyaya gelen Bernard Malamud, ilk gençlik yıllarını Büyük Buhran koşullarında geçirdi. Annesini erken kaybetmesine ve babasının aileyi manavlıkla geçindirmeye çalışmasına rağmen şefkatli bir ev ortamında büyümesi Malamud’un gençliğinde dönemin ve Amerikan Yahudi topluluğunun kültürel kısıtlamalarından olabildiğince az etkilenmesine, hatta sonraki yıllarda kendini agnostik hümanist olarak konumlandırmasına zemin hazırladı. Amerika’daki Yahudi topluluğu içinde nesil çatışmasını, getto ile banliyö hayatının uyuşmazlıklarını, sinagog ile üniversite arasında kalmayı çağdaşları kadar deneyimledi ancak eserlerindeki Yahudi başkarakterlerin hayatlarını topluluğun sosyal ve dini koşullarından bağımsız kurgulayabilmesi belki de dünyaya bu geniş kültürel çerçeveden bakabilmesinden kaynaklanıyordu.

Yazının devamını aşağıdaki görsellerden okuyabilirsiniz:

Kitabı inceleyip satın almak için: Sihirli Fıçı