Sadık Usta

Sadık Usta Biyografisi

SADIK USTA, 1960 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. 16 yıl Almanya’da yaşadı. Stuttgart Üniversitesi ve Frankfurt Goethe Üniversitesi’nde (Tarih ve Siyasal Bilimler) okudu. 2003 yılında İngilizce öğrenmek üzere dokuz ay Londra’da kaldı. 2012’de Goethe Üniversitesi’nde “Ütopya ve Devrim, Türkiye’de Modernleşme Hamleleri (1908-1938)” başlıklı master tezini verdi.

Yazdığı ve Katkıda Bulunduğu Bazı Kitaplar:

Türk Ütopyaları/Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Ütopya ve Devrim

İlkçağ Ütopyaları/Mükemmel Toplum ve İlk Devlet Teorileri

Dünyayı Değiştiren Düşünürler (Cilt.1: Felsefenin Şafağı: Hint, Çin, Yunan, Roma ve Rönesans Avrupa’sı; Cilt.2: Rönesans’tan Aydınlanma’ya Yeni Bir Çağın Doğuşu; Cilt.3: Aydınlanma, Fransız Materyalizmi, Amerikan ve Fransız Devrimleri; Cilt.4: Ekonomi Politik, Alman İdealizmi, Rus Halkçılığı ve Marksizm; Cilt.5: El-Kindi’den İbn Sina’ya, Gazalî’den İbn Haldun’a İslam Felsefesi, Mutezile, İhvan-ı Safa, Din-Felsefe Tartışmaları)

Fıçılarda Yaşamak - Sıradışı Devrimci Hayatlar

Ütopya ve Masalbilim - Binbir Gece Masalları

Şair ve Matematikçi Ömer Hayyam

Şüphenin Tarihi - Felsefeye Giriş

Çevirileri:

Thomas More, Ütopya

Tommaso Campanella, Güneş Ülkesi

Georg Fülberth, Kapitalizmin Kısa Tarihi

Hans Heinz Holz, Devrimin Cebiri: Hegel’den Marx’a

Felsefenin Aşılması ve Gerçekleştirilmesi

K. Marx, F. Engels, Komünist Manifesto